Change language: DK EN

Overlap mellem Danske investeringsforeninger

Givet udvalget af Danske investeringsforeninger fra Sparindex og Danske Invest, kan det være svært at overskue hvor forskellige fundene er. Som et mål for enshed kan man udregne overlappet mellem to fonde. Overlappet mellem fond \(A\) og fond \(B\) vil...

Huspriser og renter

Over de sidste 25 år har huspriserne i gennemsnit steget med en faktor 3.5. Men hvilke drivere har være de primære til denne prisstigning, og kan disse fortsætte fremadrettet. De primære drivere for stigning af huspriser er: Renter på boliglån...

Investering af SU lån

Under uddannelse er det muligt at tage SU-lån. Hvis man tager SU-lån kun til investering, hvad kan man så forvente efter lånet er blevet tilbage betalt? Dette vil blive undersøgt i den følgende model. Model beskrivelse For modellen er følger...

Indeks og ÅOP for Nordnet Månedsopsparing og SKATs positiv liste

Husk selv at checke op på webscrapede informationer, for at sikre de er rigtige. Givet lister som SKATs positiv liste og Nordnets månedsopsparing, kan det være svært at overskue omkostninger og hvilke indeks de forskellige ETFer følger. På https://www.justetf.com/en/ kan...

Estimat af CAGR efter skat og ÅOP

Givet at man har en idé om hvor meget ens strategi i gennemsnit giver per år, kan det være brugbart at estimere hvor meget dette vil svare til efter skat og ÅOP. Dette estimat er forskelligt for lagerbeskatning og realisationsbeskatning....

ASK vs realisationsbeskatning

Aktiesparekonto (ASK) har begge lav beskatningsprocent på 17%, men er tilgængelig lagerbeskattet. I princippet vil realisationsbeskatning med aktiebeskatning på 27%/42% kunne give et højere afkast over en lang periode pga renters rente. Her vil der blive undersøgt hvor lang denne...

Øvregrænse for skatteoptimering

For et realisationsbeskattet depot vil depot-værdien efter \(y\) år være givet ved: \[D_{y}\left(k,\left\{ a_{i}\right\} \right)=k\cdot\prod_{i=1}^{y}\left(1+a_{i}\right)-s_{p,q,g,y}\left(k\cdot\prod_{i=1}^{y}\left(1+a_{i}\right)-k,\left\{ r_{i}\right\} \right)\] \(k\) er start kapital, \(\left\{ a_{i}\right\}\) er et sæt af årlige afkast og \(y\) er antal år. Her er skatten givet ved: \[s_{p,q,g,y}\left(x,\left\{...

Danske investeringsforeninger vs. ETFer beskatning

Nogen Danske investeringsforeninger er realisationsbeskattet givet at de udfylde kriterier vedrørende udbetaling af udbytte. Modellen for udbytte fra investeringsforeningerne kan ses i Danske investeringsforeninger, signifikans af udbytte. Denne sammenligning realisationsbeskattede investeringsforeninger ifht. ETFer bruger priser fra Saxo. Investeringsforening er antaget...